..:: Inovace studijních programů Strojírenské technologie ::..
ESF
Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií a státním rozpočtem České republiky

Úvodní slovo ...

 • Zkvalitnění výuky moderní strojírenské technologie a  vyšší uplatnění absolventů ve výrobní praxi si klade za cíl nový projekt Rozvoje lidských zdrojů, který je řešen v rámci Evropského sociálního fondu na Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojního inženýrství v Brně.
 • Tento projekt zahrnuje inovaci bakalářského, magisterského a doktorandského studia v prezenční i kombinované formě.
 • Aby učební plány odpovídaly soudobým potřebám praxe, byli k jeho řešení a koordinaci přizváni představitelé moderních strojírenských firem z Brna, jako jsou Frencken Brno, s.r.o., DI industrial, spol. s r.o., HAM-FINAL, s.r.o., S & K Tools, s.r.o. a Bosch Rexroth, spol. s r.o.
 • Osm nových výukových modulů, zahrnujících zejména aplikace nových řezných materiálů a nástrojových systémů, CAD/CAM technologie, CNC obrábění, Rapid Prototyping budou mít možnost absolvovat nejen studenti vysokých škol, ale i zájemci z praxe formou specializovaných kurzů a e-learningu.

 

Klíčové aktivity projektu

 1. Vybavení kanceláře pro koordinaci prací a řešení úkolů projektu
 2. Vytvoření a aktualizace internetového portálu se vzdělávacím programem
 3. Materiál zabezpečení dílen a laboratoří pro výuku inovovaných technologií
 4. Technologické vybavení laboratoří a dílen
 5. Inovované učební texty - přednášky
 6. Inovované cvičební výukové texty
 7. Vytvoření série 20 kusů nových výukových panelů pro výuku moderních technologií
 8. Příprava a realizace nových technologických experimentálních cvičení
 9. Inovované interaktivní výukové moduly přednášek
 10. Inovované interaktivní výukové moduly cvičení
 11. Publicita projektu s podporou ESF
 12. Vlastní realizace inovovaných studijních modulů

 

Zařazení inovovaných studijních programů a výukových modulů do výuky

 1. Nové řezné materiály a nástroje - Doc. Ing. Humár, CSc.
 2. Programování CNC strojů - Doc. Ing. Píška, CSc.
 3. CAD - Ing. Píša, PhD., Ing. Polzer
 4. CAD/CAM - Ing. Píša, PhD., Ing. Polzer
 5. Progresivní výrobní technologie - Prof. Kocman, DrSc.
 6. Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie. Moderní metody testování řezných nástrojů. - Doc. Ing. Píška, CSc.
 7. Rapid Prototyping - Doc. Ing. Roučka, CSc., Ing. Píša, PhD.
 8. Výuka technologie a CNC technologie v anglickém jazyce - Doc. Ing. Píška, CSc., Bc. Michael Lars Hill

 

 

 

top
bgr
bgr

 

Partneři projektu ze strany průmyslu:

www.frencken.cz www.boschrexroth.cz www.diindustrial.com www.sktools.cz www.ham-final.cz


Další spolupráce:

siemens

 

foot